Chào mừng bạn đến với Nội Thất Việt Ba

Sorry, nothing in cart.

Ghế văn phòng

Hiển thị kết quả duy nhất

 • Ghế gấp 3 lá bằng nhựa chân sắt V3-2308
  -13%
  • Mã sản phẩm: V3-2308
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  235.000
 • Ghế liền bàn chân inox giá rẻ V3-2307
  -14%
  • Mã sản phẩm: V3-2307
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  465.000
 • Ghế gấp liền bàn học sinh chân sơn V3-2306
  -15%
  • Mã sản phẩm: V3-2306
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  360.000
 • Ghế gấp lưng ngắn chân inox kẻ caro V3-2305
  -11%
  • Mã sản phẩm: V3-2305
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  255.000
 • Ghế gấp inox lưng ngắn giá rẻ V3-2304
  -15%
  • Mã sản phẩm: V3-2304
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  255.000
 • Ghế gấp giá rẻ lưng ngắn xanh chân sơn V3-2303
  -12%
  • Mã sản phẩm: V3-2303
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  190.000
 • Ghế gấp văn phòng lưng dài xanh chân sơn V3-2302
  -34%
  • Mã sản phẩm: V3-2302
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  260.000
 • Ghế xếp văn phòng lưng dài xanh chân inox V3-2301
  -14%
  • Mã sản phẩm: V3-2301
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  330.000
 • Ghế chân quỳ lưng lưới cao không đệm V3-2209
  -13%
  • Mã sản phẩm: V3-2209
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  950.000
 • Ghế chân quỳ da lưng cao tay dẹp V3-2208
  -15%
  • Mã sản phẩm: V3-2208
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  980.000
 • Ghế da chân quỳ lưng trung tay dẹp V3-2207
  -10%
  • Mã sản phẩm: V3-2207
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  950.000
 • Ghế chân quỳ lưng cao có đệm V3-2206
  -11%
  • Mã sản phẩm: V3-2206
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  650.000
 • Ghế quỳ văn phòng lưng thấp giá rẻ V3-2205
  -14%
  • Mã sản phẩm: V3-2205
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  630.000
 • Ghế lưới chân quỳ lưng cao có đệm V3-2204
  -11%
  • Mã sản phẩm: V3-2204
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  680.000
 • Ghế văn phòng chân quỳ lưới thấp có đệm V3-2203
  -10%
  • Mã sản phẩm: V3-2203
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  630.000
 • Ghế chân quỳ lưới màu đen V3-2202
  -13%
  • Mã sản phẩm: V3-2202
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  860.000
 • Ghế chân quỳ lưới lưng thấp đẹp V3-2201
  -12%
  • Mã sản phẩm: V3-2201
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  930.000
 • Ghế xoay văn phòng lưng lưới cong đen V3-2108
  -10%
  • Mã sản phẩm: V3-2108
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  630.000
 • Ghế xoay cao cấp chữ A dày giá rẻ V3-2107
  -11%
  • Mã sản phẩm: V3-2107
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  700.000
 • Ghế xoay có tựa đầu lưng lưới V3-2106
  -14%
  • Mã sản phẩm: V3-2106
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  820.000
 • Ghế xoay giá rẻ bằng da lưng thấp V3-2105
  -15%
  • Mã sản phẩm: V3-2105
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  1.030.000
 • Ghế xoay da lưng cao văn phòng V3-2104
  -10%
  • Mã sản phẩm: V3-2104
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  1.080.000
 • Ghế xoay lưới lưng trung tay dẹp văn phòng V3-2103
  -14%
  • Mã sản phẩm: V3-2103
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  950.000
 • Ghế xoay văn phòng giá rẻ chân đen V3-2102
  -13%
  • Mã sản phẩm: V3-2102
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  720.000
 • Ghế xoay lưới cao tay dẹp cho văn phòng V3-2101
  -15%
  • Mã sản phẩm: V3-2101
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  990.000
 • Ghế lãnh đạo da cao cấp hiện đại V3-2006
  -14%
  • Mã sản phẩm: V3-2006
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  4.600.000
 • Ghế trưởng phòng bằng da chân xoay V3-2005
  -10%
  • Mã sản phẩm: V3-2005
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  3.900.000
 • Ghế giám đốc ngả lưng hiện đại V3-2004
  -13%
  • Mã sản phẩm: V3-2004
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  1.450.000
 • Ghế da giám đốc chân xoay giá rẻ V3-2003
  -11%
  • Mã sản phẩm: V3-2003
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  2.680.000
 • Ghế xoay giám đốc tay bạc giá rẻ tại kho V3-2002
  -15%
  • Mã sản phẩm: V3-2002
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  1.800.000
 • Ghế giám đốc da đẹp giá rẻ V3-2001
  -12%
  • Mã sản phẩm: V3-2001
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  3.000.000

+126 mẫu ghế văn phòng đẹp và hiện đại nhất tại Nội Thất Việt Ba

Ghế văn phòng là sản phẩm được sử dụng chủ yếu phục vụ cho công việc của dân văn phòng. Đây là một trong những thiết bị nội thất có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các công ty. Và cũng là vật dụng không thể thiếu ở mỗi môi trường làm việc nào. Tuy nhiên để mua được những chiếc ghế ưng ý nhất thì không phải việc đơn giản.

+126 mẫu ghế văn phòng đẹp và hiện đại nhất tại Nội Thất Việt Ba

Việt Ba có bộ sưu tập đầy đủ ghế văn phòng dành cho tất cả các đối tượng: Ghế nhân viên, ghế chân quỳ, ghế giám đốc, ghế phòng họp, ghế xoay lưới, ghế băng chờ… với sự đa dạng về kiểu dáng, mẫu mã, chất liệu. Sản phẩm thiết kế tinh xảo, kỹ thuật cao, gia công kỹ càng. Nhiều mức giá khác nhau đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Ghế văn phòng là sản phẩm cần thiết cho các văn phòng làm việc và cho mọi doanh nghiệp. Sản phẩm này không chỉ giúp tạo thẩm mỹ cho văn phòng mà còn gia tăng được năng suất công việc. Dưới đây sẽ là một số mẫu thiết kế ghế đẹp, giá tốt và phù hợp với nhiều không gian làm việc. Mời bạn cùng Nội Thất Việt Ba tham khảo nhé.

Ghế văn phòng là gì? và tầm quan trọng của ghế văn phòng như thế nào?

Ghế văn phòng là một sản phẩm không còn xa lạ gì nữa nhất là đối với dân văn phòng. Một ngày làm 8 tiếng đồng hồ, luôn phải đối mặt với bàn làm việc, máy tính, sổ sách thì chúng chính là người bạn đồng hành không thể thiếu trong quá trình làm việc giúp giảm bớt cảm giác đau lưng mệt mỏi. Vì thế, việc lựa chọn những chiếc ghế văn phòng là điều hết sức cần thiết quyết định đến sức khỏe, tinh thần cũng như hiệu quả công việc của bạn.

Ghế văn phòng là gì? và tầm quan trọng của ghế văn phòng như thế nào?

Việc lựa chọn ghế phù hợp với phong cách thiết kế của văn phòng là điều đặc biệt quan trọng đối với một văn phòng, doanh nghiệp hiện nay. Nếu như lựa chọn ghế ngồi không phù hợp với tổng thể của cả căn phòng sẽ khiến văn phòng trở nên lạc điệu, đồng thời gây mất thẩm mỹ cho không gian của văn phòng bạn.

Những mẫu ghế văn phòng thông dụng nhất tại Nội Thất Việt Ba

Ghế xoay văn phòng

Ghế xoay là mẫu ghế thông dụng nhất trong các dòng ghế văn phòng nhờ tính linh hoạt, dễ dàng di chuyển, thoải mái khi ngồi làm việc. Các loại ghế xoay thường có ben hơi nâng hạ chiều cao. Khung chân, tay làm bằng hợp kim mạ chorme hoặc khung nhựa cứng. Ghế có bánh xe giúp di chuyển tiện lợi. Ghế thường được bọc bằng chất liệu lưới hoặc da simii, đệm dày êm ái, thoáng mát cho người dùng.

Nếu bạn đang muốn sở hữu một thiết kế ghế văn phòng cao cấp cho lãnh đạo của mình thì đây sẽ là thiết kế không thể nào bỏ qua. Ghế xoay chất liệu da mang vẻ đẹp sang trọng rất hợp với vị thế của những người lãnh đạo. Để tăng tính hiện đại cho sản phẩm thì ngoài khung thép không gỉ chắc chắn, sản phẩm được ứng dụng với chất liệu da công nghiệp có độ bóng mịn cao mang đến cho người dùng cảm giác thoải mái.

Ghế xoay văn phòng giá rẻ tại nội thất việt ba

Bên cạnh đó, lưng mẫu bàn ghế văn phòng này cao được thiết kế có độ cao quá đầu tạo điểm tựa trong quá trình làm việc và nghỉ ngơi. Hơn thế, chân ghế có thể xoay và điều chỉnh độ cao phù hợp với mọi đối tượng.

Đúng như cái tên của nó, ghế xoay inox là một trong những nội thất văn phòng giá rẻ được thiết kế với chân xoay inox đặc trưng. Chất liệu inox chắc chắn tạo sự an tâm khi sử dụng.

Ngoài ra, chất liệu này khi kết hợp cùng các nệm bọc nỉ, da hay vải đều toát lên được vẻ đẹp hiện đại. Không mang thiết kế quá cầu kỳ nhưng sản phẩm này vẫn luôn được lòng rất nhiều khách hàng. Bạn hoàn toàn có thể ứng dụng mẫu ghế này cho nhiều không gian văn phòng khác nhau.

Ghế văn phòng xoay lưới cũng là một trong những dòng sản phẩm được ưa chuộng hiện nay. Ưu thế của lưới là hạn chế sự nóng bức cũng như khó chịu của người dùng. Bạn sẽ không phải lo lắng với công việc giặt ghế văn phòng vì lưới rất dễ vệ sinh.

Bên cạnh đó, mặt đệm dày và êm ái giúp cho người ngồi luôn cảm thấy tự tin và dễ chịu, việc thay đổi tư thế khi làm việc cũng nhẹ nhàng.

Tay ghế bản to hỗ trợ người dùng đặt tay khi làm việc, giúp bạn có thể tránh được các bệnh về xương khớp, đau cổ tay. Lưng ghế thấp nên không che khuất tầm nhìn. Sản phẩm thường được sử dụng cho phòng nhân viên hay phòng họp, hội nghị.

Ghế chân quỳ

Đây là loại ghế phổ biến, thường được dùng trong các phòng họp, phòng hội nghị, hội trường, hội thảo. Ghế thường có kiểu chính là khung tay gắn liền với khung chân, không tách biệt như ghế xoay. Khung chân phổ biến thường là khung hình vuông, khung tam giác. Ghế có thể bọc bằng chất liệu lưới thoáng mát hoặc da simili sang trọng. Kích thước ghế chân quỳ thường nhỏ hơn ghế xoay nên giúp tiết kiệm không gian. Tuy nhiên, ghế chân quỳ cũng có mặt hạn chế. Đó là khó di chuyển, thường chỉ được đặt cố định ở một vị trí.

Ghế chân quỳ văn phòng giá rẻ tại nội thất việt ba

Đây là loại ghế được đánh giá có tuổi thọ sử dụng lâu nhất trong các dòng ghế văn phòng. Khung ghế được làm từ sắt mạ bền bỉ, đệm ngồi và tựa lưng chất liệu da thật hay da PU. Ngoài ra, còn có mẫu ghế văn phòng chân quỳ có tựa lưng làm từ chất liệu lưới hoặc nỉ rất thoáng mát, chi phí thấp hơn so với ghế da.

Ưu điểm của ghế quỳ là kiểu dáng sang trọng, độ bền cao, thích hợp với không gian của các phòng họp lớn. Nó tạo sự chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp có quy mô lớn.

Ghế gấp xếp gọn

Ghế gấp văn phòng là ghế cần có tác động của người dùng để có thể dễ dàng xếp gọn vào một chỗ, tiết kiệm không gian. Ghế thường được làm bằng khung sắt sơn tĩnh điện hoặc khung inox. Chất liệu thường bằng nhựa hoặc bọc vải da. Ghế có nhiều mẫu mã, màu sắc: xanh da trời, caro, đỏ, đen. Ghế gấp có tính ứng dụng cao. Có thể sử dụng trong phòng họp, phòng hội nghị. Các dòng ghế gấp có gắn liền bàn hay được sử dụng trong các lớp học, trung tâm giảng dạy, tiện lợi cho việc ghi chép.

Dựa trên cấu tạo của ghế gấp mà cho phép người dùng có thể gấp vào mở ra dễ dàng nhanh chóng. Sản phẩm ghế văn phòng xếp gấp này phù hợp với mọi không gian văn phòng vừa và nhỏ. Khi không còn sử dụng đến, người dùng có thể gấp gọn nhằm gia tăng thêm diện tích văn phòng. Hơn nữa, trọng lượng của ghế khá nhẹ nên bạn dễ dàng mang vác chúng đến bất kỳ đâu mình muốn.

Ngày nay, ghế gấp cũng được thiết kế khá đa dạng với nhiều loại mẫu mã khác nhau. Khung ghế hình chữ A sẽ được kết hợp với đệm lót da bên ngoài hoặc làm từ nhựa, vải nỉ. Còn phần khung sắt được phủ thêm lớp sơn tĩnh điện, chân mạ nên hạn chế hao mòn theo thời gian. Mặc dù, ghế gấp mang lại khá nhiều ưu điểm nổi trội nhưng giá cả của ghế gấp lại tương đối rẻ, phù hợp với túi tiền của đại đa số người dân.

Ghế có tay và không tay

Phần lớn văn phòng thường lựa chọn các loại ghế có tay nhằm đem đến cảm giác dễ chịu hơn trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, với mục đích decor khác nhau, cũng có nhiều văn phòng lựa chọn ghế không tay cho nhân viên sử dụng.

Mẫu ghế văn phòng không có tay vịn là dòng sản phẩm được thiết kế có thể ứng dụng cho phòng họp và phòng làm việc. Sản phẩm được thiết kế với mẫu chân ghế xoay hoặc cố định. Mẫu sản phẩm này cũng được sản xuất khá đa dạng về mẫu mã, màu sắc và chủng loại. Các thiết kế không tay vịn tạo sự linh hoạt khi sử dụng. Khi lựa chọn sản phẩm này bạn nên xem xét mục đích ứng dụng nó và không gian bạn muốn đặt. Điều này sẽ giúp gia tăng được giá trị sử dụng của ghế.

Ghế có tựa đầu và không có tựa đầu

Ghế có tựa đầu hiện nay đang là xu hướng nhờ sự tiện lợi, cảm giác thoải mái khi sử dụng. Phần tựa đầu của ghế giúp nâng đỡ phần cổ, vai, gáy. Giúp hạn chế cảm giác đau mỏi khi phải ngồi làm việc lâu. Tuy nhiên, đôi khi vì phần tựa đầu quá thoải mái dễ làm người dùng có cảm giác lười biếng, muốn được nghỉ ngơi. Ghế có tựa đầu thường có giá thành cao hơn ghế không có tựa.

Một số mẫu ghế xoay có thiết kế tựa đầu, vừa trẻ trung lại hiện đại. Các mẫu ghế này thường gọi chung là ghế văn phòng tựa đầu. Mặt ghế được bọc đệm êm, tạo cảm giác chắc chắn và êm ái khi ngồi. Lưng ghế được thiết kế với đường cong vừa phải, giúp định hình và nâng đỡ sống lưng của nhân viên văn phòng khi ngồi làm việc. Đây là mẫu sản phẩm tạo sự thoải mái và tại tiện ích nghỉ ngơi tốt cho người sử dụng nó.

Ghế có ngả nằm và không có ngả nằm

Ghế có ngả nằm là một trong những loại ghế bán chạy bậc nhất tại Việt Ba vì tính tiện dụng, có thể ngả ra nằm để nghỉ trưa. Ghế ngả thường được làm bằng chất liệu da hoặc lưới. Tuy nhiên, ghế cũng có nhược điểm. Do kích thước thường tương đối lớn nên ghế ngả nằm chiếm nhiều diện tích không gian văn phòng.

Ghế văn phòng ngả lưng được đánh giá là sản phẩm mang đến nhiều tiện ích tốt cho người sử dụng. Các mẫu ghế ngả lưng thường được thiết kế đi kèm với ghế chân xoay có thẻ linh hoạt xoay nhiều hướng. Mẫu ghế này có thể dễ dàng nâng lên hay hạ xuống tùy theo chiều cao của bàn và chiều cao người ngồi. Những lúc mệt mỏi và cần nghỉ ngơi, bạn có thể điều chỉnh ghế tạo điểm tựa để ngả lưng và thư giãn.

Ghế văn phòng kiêm giường ngủ hay còn được gọi là ghế văn phòng vừa ngồi vừa nằm. Sản phẩm này là ghế văn phòng ngủ trưa tích hợp ghế ngồi làm việc cho dân công sở. Giờ đây, ghế văn phòng không chỉ đáp ứng nhu cầu làm việc mà còn đảm bảo được nhu cầu nghỉ ngơi và thư giãn. Mẫu ghế văn phòng ngả lưng duỗi chân này thường được thiết kế với điểm tựa đầu và gác chân thu gập. Bạn có thể kéo duỗi các bộ phận này khi muốn nghỉ ngơi và có thể thu gọn lại khi không sử dụng. Mẫu sản phẩm này cũng được thiết kế với đa dạng mẫu mã và chất liệu.

Mẫu ghế văn phòng giá rẻ theo chất liệu

Hiện nay, ghế văn phòng giá rẻ được thiết kế với đa dạng chất liệu và phong phú về mẫu mã. Điều này cũng làm cho không ít khách hàng băn khoăn không biết nên chọn lựa sản phẩm như thế nào. Mỗi một sản phẩm với chất liệu khác nhau sẽ mang đến hiệu ứng thiết kế cũng như công năng tương ứng.

Mua bàn ghế văn phòng lưới

Nếu bạn đang thắc mắc loại ghế văn phòng cao cấp nào tốt, thì mẫu ghế văn phòng dạng lưới sẽ là sự lựa chọn tốt nhất dành cho bạn. Với chất liệu lưới có ưu điểm là mang đến cho người ngồi cảm giác thoải mái, mát mẻ, không khí ở lưng dễ lưu thông dễ dàng. Đặc biệt, chất liệu lưới thoáng giúp bạn hạn chế các bệnh về đường hô hấp.

Ghế lưng lưới thường được ưa chuộng trong văn phòng vì giá thành rẻ, thiết kế hiện đại, trẻ trung. Lưng lưới thoáng mát, đệm lưới ngồi êm giúp người dùng có thể sử dụng trong khoảng thời gian dài mà không bị cảm giác khó chịu. Khung chân xoay tiện lợi giúp ghế dễ dàng di chuyển trong văn phòng. Ghế thường có 2 dạng chính, gồm: toàn bộ lưng và đệm ngồi là lưới, hoặc lưng lưới đệm ngồi da.

Ngoài ra thì ghế văn phòng lưng lưới còn giúp tạo điểm tựa tốt cho lưng. Sử dụng sản phẩm này giúp người dùng đảm bảo được tư thế ngồi chuẩn, bảo vệ sức khỏe cột sống.

Ghế làm việc giá rẻ bằng da

Đây là dòng ghế được nhiều người ưa chuộng nhất hiện nay. Ghế da văn phòng tạo ra nét sang trọng, thể hiện được đẳng cấp của người sử dụng. Nhờ vào tính thẩm mỹ, độ êm ái và có độ bền cao, sản phẩm được lòng rất nhiều người.

Ghế bọc da thường là da công nghiệp Simili hoặc da Cleo nhập khẩu cao cấp. Ghế có ưu điểm là ngồi êm ái, dễ chịu hơn ghế bọc lưới. Tuy nhiên ngồi lâu dễ bị cảm giác nóng, bí. Ghế bọc da thường có kiểu dáng bề thế, sang trọng, cao cấp nên được ưa chuộng dùng cho ghế giám đốc, ghế lãnh đạo. Ghế da cho nhân viên thường có kích thước nhỏ hơn.

Hơn nữa, sản phẩm được thiết kế gấp khúc hoặc cong hình chữ S giúp ôm sát vào lưng người ngồi, giúp định hình và cố định phần lưng. Điều này giúp bạn có tư thế ngồi luôn luôn đúng. Ghế văn phòng bọc da cũng được thiết kế kết hợp với nhiều dáng khung chân. Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng riêng mà bạn có thể lựa chọn loại sản phẩm phù hợp.

Mẫu ghế văn phòng inox

Ghế văn phòng chân inox – một sản phẩm không thể không nhắc đến khi chọn mua nội thất nơi công sở. Ghế chân inox được thiết kế với các biến thể như ghế inox chân quỳ, ghế inox chân xoay hay 4 chân truyền thống.

Mẫu ghế này có độ chắc và bền, có thể duy trì trong nhiều năm. Chất liệu inox kết hợp cùng các chất liệu nệm đa sắc giúp gia tăng những sự lựa chọn. Sử dụng mẫu sản phẩm này chắc chắn sẽ luôn đem đến những trải nghiệm tốt nhất.

Ghế làm việc bằng gỗ đẹp

Ghế văn phòng bằng gỗ là sản phẩm nội thất truyền thống được sử dụng nhiều trong các văn phòng làm việc. Các thiết kế bằng gỗ hiện nay không chỉ là loại ghế 4 chân truyền thống nữa mà còn là các sản phẩm chân xoay linh hoạt.

Ghế văn phòng bằng gỗ thường được làm từ gỗ tự nhiên nên có độ bền cao, chắc chắn, màu vân gỗ đẹp và sang trọng. Với mỗi loại ghế gỗ thì chất liệu gỗ sẽ là yếu tố quyết định chính về giá của sản phẩm đó.

Mua bàn ghế văn phòng giá rẻ theo thiết kế đẹp, hiện đại

Đứng giữa vô vàn những sự lựa chọn, chắc hẳn bạn sẽ không khỏi thắc mắc liệu ghế văn phòng loại nào tốt? Mỗi chiếc ghế được đánh giá tốt không chỉ là chất lượng đảm bảo, yếu tố thẩm mỹ mà còn là công năng và khả năng ứng dụng. Cũng chính bởi điều này mà ghế được sản xuất với nhiều phiên bản nhằm đáp ứng chính xác nhu cầu người dùng.

Ghế văn phòng và những kích thước thông dụng nhất hiện nay – Nội Thất Việt Ba

Chọn theo tính năng ghế:

 • Ghế dành cho giám đốc ngoài việc cần có thiết kế cao cấp, sang trọng cần có thêm yếu tố thư giãn, nghỉ ngơi. Nên chọn ghế có kích thước lớn, ghế bọc da PU, da Simili và có độ ngả lưng nhất định để sếp có thể nghỉ ngơi sau giờ làm việc.
 • Ghế dành cho nhân viên chỉ cần thiết kế đơn giản, gọn nhẹ, lưng trung hoặc lưng cao, mặt lưới sẽ thoáng mát và dễ chịu hơn. Nếu có điều kiện, văn phòng có thể trang bị các loại ghế lưng cao có tựa đầu nhằm tối ưu năng suất, chất lượng làm việc.
 • Ghế phòng họp cần sự cố định, tránh gây tiếng ồn, không cần sự di chuyển. Vì vậy, các lựa chọn ghế chân quỳ cố định là tốt nhất. Vừa phù hợp với không gian, mục đích sử dụng vừa tiết kiệm diện tích.

Đối với các công ty hay có các hoạt động đào tạo, sinh hoạt tập thể, các loại ghế gấp, ghế trainning sẽ là sự lựa chọn tối ưu.

Chọn ghế theo kích thước:

Thông thường các loại ghế văn phòng thường có bề ngang 45cm, sâu 50cm, cao 70-110cm tùy loại lưng ghế. Tất cả các hãng sản xuất ghế đều tuân theo quy chuẩn kích thước chung nên quý khách chỉ càn quan tâm nhân viên, người sử dụng có phù hợp với dáng ghế không. Ví dụ người thấp nên chọn các loại ghế lưng trung, lưng ngắn. Người cao, thân hình to nên chọn các loại ghế ngả, ghé da lưng cao.

Cũng cần lưu ý chọn ghế phù hợp với không gian văn phòng.Với kích thước bàn thông thường 1.2m, phần lớn mọi loại ghế đều thích hợp. Tuy nhiên, nếu bàn chỉ có 1m – 80cm thì nên chọn các loại ghế gấp, ghế nhỏ, ghế không tay để tránh sự vướng víu, va chạm.

Một vài chi tiết khác cần lưu ý:

Khi chọn ghế cũng cần lưu ý thêm một vài chi tiết khác của ghế để đảm bảo ghế không bị hỏng hóc trong quá trình sửa dụng. Ví dụ: Ben thủy lực, chân ghế, khung sắt, bánh xe. Nếu phát hiện lỗi trong các bộ phận trên cần liên hệ ngay với người bán để được sửa chữa, thay thế.

Ghế văn phòng hiện đại, giá rẻ tại Hà Nội và Toàn Quốc

Ghế văn phòng hiện đại, giá rẻ là một khái niệm không còn mới đối với nhiều người, bởi mức độ cần thiết của chiếc ghế trong văn phòng làm việc cũng như gia đình. Sản phẩm được dùng để ngồi làm việc, thư giản, hỗ trợ cải thiện sức khỏe và thậm chí dùng để trang trí rất bắt mắt. Chính sự đa năng của chiếc ghế đã phần nào mang đến nhiều sự lựa chọn cho người sử dụng.

Chọn ghế văn phòng theo kiểu dáng

Về cơ bản thì ghế văn phòng được chia thành loại có thể xoay được và loại không xoay. Nếu bạn có nhu cầu sử dụng ghế có tính linh hoạt thì nên lựa chọn mẫu ghế xoay văn phòng. Sản phẩm này không chỉ có tính linh động như xoay nhiều góc độ, điều chỉnh được độ cao mà còn có các bánh xe di chuyển tiện lợi.

Nếu văn phòng của bạn đòi hỏi sự nghiêm túc thì nên chọn mẫu ghế chân quỳ. Tuy nhiên, một lưu ý nhỏ bạn cần biết là mẫu ghế này không thể thay đổi được độ cao hay di chuyển linh hoạt như mẫu ghế xoay được.

Tùy theo khu vực và vị trí làm việc mà bạn có thể chọn được cho mình loại ghế phù hợp. Đối với các vị lãnh đạo, người đứng đầu bạn nên lựa chọn mẫu ghế xoay văn phòng, ghế giám đốc. Mẫu ghế này được trang bị các bánh xe tiện lợi thể hiện được sự sang trọng và đẳng cấp nhờ chất liệu da cao cấp.

Đối với các khu vực văn phòng thông thường, bạn nên chọn ghế có thiết kế linh hoạt và êm ái để tạo được sự thoải mái nhất cho nhân viên trong quá trình làm việc.

Chọn ghế theo màu sắc căn phòng

Màu sắc là điều khiến chúng ta thoải mái, lạc quan hơn. Trong thiết kế việc phối các màu lại với nhau cho hài hòa là điều thiết yếu. Màu sắc và hình thái phải đi đôi với nhau, chúng hỗ trợ nhau trong thiết kế làm nổi bật ý nghĩa của sản phẩm phù hợp với không gian căn phòng.

Và trong không gian làm việc cũng vậy, việc lựa chọn màu sắc ghế văn phòng phù hợp với căn phòng cũng bạn đạt hiệu suất công việc cao và có cách sắp xếp một cách phù hợp nhất.

Chọn ghế văn phòng theo sở thích

Khi lựa chọn ghế dành cho văn phòng, bạn nên lựa chọn những dòng ghế có thiết kế nhã nhặn. Các màu sắc phải được phối hợp hài hòa nhưng vẫn thể hiện được tính chuyên nghiệp giúp người sử dụng tỉnh táo và làm việc hiệu quả hơn.

Đối với ghế xoay giám đốc bạn nên ưu tiên những loại ghế có màu đen, ghi hay nâu để tạo sự sang trọng đẳng cấp. Còn đối với các nhân viên văn phòng bạn nên sử dụng các tông sáng hơn như xanh lam, đỏ đô,… để làm điểm nhấn và tăng mức độ tập trung khi làm việc.

Chọn ghế văn phòng theo phong thủy

Ghế làm việc tượng trưng cho điểm nương tựa, nền móng vững chắc, vì vậy hãy đảm bảo đây là một sản phẩm có kết cấu an toàn, hình dáng phù hợp, mang lại nhiều tiện ích cho công việc. Khi sử dụng ghế trong văn phòng cũng nên chú ý những điểm sau:

Điểm tựa sau lưng ghế:

Trên thực tế, xét về góc độ tâm lý, đằng lưng ghế trống trơn tức là đã mất cảm giác an toàn. Người xưa có câu: “Mắt nhìn sáu phía, tai nghe tám hướng”. Nguyên nhân là có hai phía mắt không nhìn thấy được, nếu sau lưng ghế là cửa chính hoặc đường đi lại thì người ngồi sẽ lo sẽ bị tấn công từ phía sau lưng. Nếu sau lưng ghế không phải là bức tường thì có thể kê tủ tài liệu hoặc tấm bình phong ở phía sau, đây có thể coi là “núi nhân tạo” cũng có kết quả tương tự.

Chú ý đến số lượng ghế

Ghế được chia thành nhiều loại: ghế đơn, ghế đôi, ghế dài, ghế hình vòng cung, ghế hình tròn… số lượng ghế phụ thuộc vào mục đích sử dụng. Lựa chọn số ghế phù hợp với các kiểu bàn làm việc, tránh dùng lẫn lộn cả ghế vuông lẫn ghế hình tròn.

Nên chọn các loại ghế có tựa lưng và tay vịn, tuyệt đối không thể dùng loại ghế không có tựa và kê tay, điều này sẽ khiến cho sự nghiệp của bạn khó có sự đột phá, càng nhiều khúc mắc. Thậm chí, còn ảnh hưởng đến tài vận, không được quý nhân phù trợ, nhân viên làm việc không hết khả năng, nặng thì họ sẽ làm trong thời gian ngắn hạn, hoặc nghỉ việc.

Chú ý màu sắc ghế

Chọn màu phù hợp với vị trí phòng làm việc và loại hình công việc (dựa vào ngũ hành và bát quái). Ví dụ, công việc giao tiếp gần với hành thủy và cùng sự nghiệp, nên chọn chiếc ghế màu xanh lá cây sẫm hoặc màu đen, màu xám là lựa chọn thích hợp cho nhà văn, người làm xuất bản hay công việc liên quan đến giao tiếp. Vì kim sinh thủy, nên màu xám cũng là lựa chọn có tác dụng hỗ trợ. Tuy nhiên, màu nâu hay màu đỏ tía không thích hợp cho nhà văn, bởi vì thổ và hỏa làm suy yếu thủy.

Nếu ghế ngồi làm việc không có màu sắc hỗ trợ cho nghề nghiệp của bạn, một giải pháp rất dễ dàng là phủ lên ghế một mảnh vải có màu thích hợp hơn với vận mệnh để đảm bảo hợp phong thủy, tránh các tai ương đáng tiếc.

Mẫu ghế văn phòng giá rẻ theo vị trí

Ghế văn phòng giám đốc đẹp, sang trọng

Ngược lại với ghế nhân viên thì những thiết kế ghế giám đốc thường đồ sộ hơn hẳn và giá thành cũng cao hơn. Chất liệu thường được chọn sẽ là những chất liệu êm ái, thể hiện được đẳng cấp của người lãnh đạo như ghế bọc đệm da, ghế nỉ,… Hơn thế, thiết kế của ghế giám đốc sẽ có nhiều chức năng như có thể xoay và có bánh xe để di chuyển đến các vị trí khác. Có thể ngả lưng hoặc trang bị thêm chỗ để chân khi cần nghỉ ngơi. Nhìn chung, dòng ghế giám đốc được thiết kế riêng nên bạn có thể cân nhắc sở thích của lãnh đạo trước khi lựa chọn.

Ghế văn phòng giám đốc đẹp, sang trọng

Ghế nhân viên

Hiện nay có rất nhiều mẫu ghế dành cho nhân viên như: ghế chân quỳ, ghế gấp, ghế xoay đệm, ghế xoay lưới, ghế xoay bọc da,… Thường thì kích thước của ghế nhân viên sẽ nhỏ gọn. Bởi những không gian làm việc chung sẽ có nhiều người, nhiều bàn làm việc để cạnh nhau.

Bên cạnh đó, màu sắc và kiểu dáng của ghế trong phòng nhân viên sẽ đồng bộ với nhau. Tức là cùng một mẫu ghế và cùng kích thước để đảm bảo văn phòng trở nên chuyên nghiệp. Hơn thế, nhờ sự linh hoạt trong mẫu mã, chất liệu nên nhìn chung ghế làm việc nhân viên hiện hay có thể phù hợp với mọi vóc dáng của người Việt. Bạn cũng có thể lựa chọn được những mẫu ghế văn phòng giá rẻ cho nhân viên mà vẫn đảm bảo chất lượng.

Mua ghế văn phòng ở đâu bền có giá tốt?

Nên mua các thiết kế ghế làm việc văn phòng ở đâu để được giá rẻ mà vẫn đảm bảo chất lượng? Nội Thất Việt Ba là gợi ý hàng đầu cho câu hỏi này. Việt Ba hiện đang là một trong những đơn vị chuyên sản xuất và phân phối nội thất uy tín trên toàn miền bắc, đặc biệt là khu vực Hà Nội.

Với một đội ngũ nhân viên lành nghề, được đào tạo bài bản cùng các nhà xưởng được đầu tư máy móc, công nghệ hiện đại, Việt Ba luôn cam kết mang đến những sản phẩm “rẻ phải bền” cho khách hàng. Trong đó, nổi bật vẫn là các mẫu ghế dùng cho văn phòng.

Thiết kế ghế làm việc của Việt Ba vô cùng đa dạng từ các mẫu ghế giám đốc hiện đại, sang trọng cho đến những thiết kế nhỏ gọn và linh hoạt hơn cho phòng nhân viên, phòng họp,… Hay những mẫu ghế đồ sộ, kích thước lớn cho đến những thiết kế đa năng và dễ dàng di chuyển.

Chất liệu ghế được chọn lọc ngay từ khâu chuẩn bị với những loại vải da nhập khẩu từ Malaysia, nỉ Hàn Quốc hay mút Việt Nhật,… Màu sắc ghế cũng vô cùng đa dạng hợp với cả sở thích lẫn tính phong thủy của văn phòng.

Ngoài ra, khi mua ghế văn phòng tại Nội Thất Việt Ba, bạn chắc chắn sẽ vô cùng hài lòng bởi những chính sách ưu đãi về giá cả. Với những đơn hàng nội thành Hà Nội sẽ được vận chuyển miễn phí và đơn hàng ngoại tỉnh cũng được giao trong thời gian nhanh nhất với chi phí rẻ nhất. Các chính sách khác như bảo hành lên đến 12 tháng, lắp đặt tận nơi,… cũng đủ để nhận được những đánh giá cao và giúp Việt Ba giữ chân khách hàng.

Tóm lại, lựa chọn bàn ghế văn phòng cũng như các sản phẩm nội thất khác tại Việt Ba sẽ giúp các bạn tiết kiệm được chi phí cũng như hài lòng về cả chất lượng lẫn kiểu dáng sản phẩm. Hãy liên hệ ngay để Nội Thất Việt Ba để được đội ngũ nhân viên nhiệt tình tư vấn nhé!

Ghế văn phòng có giá bao nhiêu tại Nội Thất Việt Ba?

Giá ghế văn phòng là một trong những vấn đề mà người dùng quan tâm hàng đầu. Không phải ai cũng có thể dễ dàng đầu tư một lúc nhiều sản phẩm ghế văn phòng với giá trên trời. Tại Việt Ba, bạn hoàn toàn có thể an tâm về mức giá mà chúng tôi cung cấp. Các sản phẩm tại Việt Ba có mức giá rẻ nhất thị trường. Mức giá ghế văn phòng thường dao động từ 500.000 vnđ đến trên 5.000.000 vnđ.

Vừa là nơi cung ứng và sản xuất thành phẩm nên Việt Ba luôn có mức giá ổn định và đảm bảo. Tuy nhiên, mức giá cũng sẽ có sự thay đổi theo từng giai đoạn. Bởi chi phí nguyên vật liệu sản xuất tăng cũng sẽ làm mức giá thành phẩm thay đổi.

Hiện nay, ghế văn phòng có nhiều loại với giá thành trải đều, bạn nên tham khảo mức giá từng mẫu sản phẩm, cân nhắc để chọn cho mình sản phẩm phù hợp. Nếu bạn đang có nhu cầu tìm mua bất kỳ sản phẩm nào có thể liên hệ Việt Ba hỗ trợ. Chúng tôi sẽ cung cấp mức giá chi tiết kèm các ưu đãi hiện hành cho bạn. Liên hệ hotline để được hỗ trợ ngay nhé.

Kinh nghiệm lựa chọn bàn ghế văn phòng đẹp, chất lượng

Kích thước

Để đảm bảo sức khỏe đặc biệt là cột sống hay mắt thì độ cao thấp của ghế ảnh hưởng rất nhiều. Vì vậy, người dùng nên chọn cho mình sản phẩm có kích thước phù hợp với cơ thể của mình. Không chọn ghế quá cao hoặc quá thấp. Để khắc phục được vấn đề trên, người dùng nên lựa chọn cho mình sản phẩm ghế xoay để có thể tự điều chỉnh được độ cao thấp cho phù hợp.

kích thước trung bình của ghế văn phòng

Kích thước ghế văn phòng được chia thành ba loại cơ bản. Thông thường, kích thước ghế có sự giảm dần theo chức vụ từng người.

Đầu tiên ghế có kích thước lớn thường dành cho giám đốc, lưng ghế cao qua đầu người. Thứ hai là ghế trưởng phòng, kích thước thường nhỏ hơn và lưng ghế cao ngang vai người ngồi. Cuối cùng, ghế nhỏ dành cho nhân viên có lưng ghế thấp hơn vai tạo sự thoải mái khi làm việc lâu trước máy tính. Dựa trên nhu cầu và tỉ lệ cơ thể mà bạn nên lưu ý khi chọn mua sản phẩm nhé.

Chất liệu

Hiện nay, chất liệu để sản xuất ghế văn phòng đẹp khá đa dạng như: da, vải nỉ,… mỗi loại đều mang đến những ưu, nhược điểm riêng. Do đó, tùy vào mục đích và nhu cầu sử dụng, người dùng nên cân nhắc để lựa chọn cho mình sản phẩm phù hợp.

 • Vải nỉ: giúp người ngồi ở tư thế chính xác nhất, màu sắc đa dạng mang lại nhiều sự lựa chọn cho người sử dụng. Nhược điểm là khó lau chùi, vệ sinh bằng nước. Do đó, qua một thời gian sử dụng có thể ghế của bạn sẽ bị bẩn.
 • Vải lưới: chất liệu này rất thoáng mát, giúp người dùng ngồi lâu nhưng không cảm thấy nóng. Chất liệu này phù hợp với khí hậu nhiệt đới ở nước ta, đặc biệt vào mùa hè

Ghế làm việc văn phòng được cấu thành từ nhiều chất liệu, tuy nhiên được chia rõ ràng thành hai dạng gồm chân ghế và chất liệu vải bọc ghế.

Về chân ghế, hiện nay chất liệu được sử dụng phổ biến là nhựa, inox và sắt. Trong đó, chân sắt thường được sơn tĩnh điện giúp chống gỉ sét hoặc mạ Crome sang trọng.

Màu sắc

Màu sắc ghế – sản phẩm nội thất văn phòng cao cấp nên được lựa chọn sao cho vừa phù hợp với sở thích. Bên cạnh đó cần tạo sự hài hòa với không gian văn phòng để mang đến hứng khởi cho công việc. Bạn cần tránh việc lựa chọn những sản phẩm có tông màu lệch lạc so với các sản phẩm nội thất khác. Điều này vừa làm mất thẩm mỹ vừa làm giảm đi hiệu suất trong công việc.

Cách điều chỉnh chiều cao ghế làm việc

Với ghế xoay văn phòng, mỗi chiếc ghế đều được thiết kế phần cần gạt để điều chỉnh độ cao. Bạn cũng nên ưu tiên sử dụng những mẫu ghế văn phòng điều chỉnh độ cao linh hoạt. Bởi chiều cao mỗi người khác nhau. Ghế cố định sẽ không thể điều chỉnh được tỉ lệ phù hợp với mỗi người. Điều này sẽ khiến người dùng không được thoải mái.

Sử dụng những mẫu ghế có thể điều chỉnh độ cao sẽ giúp đảm bảo được dáng ngồi. Khi ghế văn phòng bị tụt hay quá thấp bạn cũng có thể nhanh chóng điều chỉnh bằng cần gạt. Bạn chỉ cần xoay cần gạt và điều chỉnh độ cao ghế sao cho thấy thoải mái nhất là được. Bên cạnh đó, khi điều chỉnh độ cao bằng cần gạt bạn nên xem xét sự tương thích với chiều cao mặt bàn nữa nhé. Điều này sẽ tránh mắt, cổ vai bị mỏi khi bàn quá thấp và ghế được đặt quá cao.

Lý do tại sao lại phải mua ghế văn phòng tại Nội Thất Việt Ba

Mặc dù thị trường hiện nay có khá nhiều địa chỉ cung cấp ghế văn phòng tuy nhiên Nội Thất Việt Ba vẫn luôn là dịch vụ được đông đảo các cơ quan, doanh nghiệp, công ty… lựa chọn.

 • Đặt hàng giao trong ngày – Giao hàng siêu tốc trong vòng 2h (đối với sản phẩm có sẵn). Miễn phí vận chuyển (áp dụng bán kính dưới 3km hoặc đơn hàng trên 10 triệu đồng).
 • Sản phẩm chính hãng 100% – Xuất xứ nguồn gốc, hóa đơn rõ ràng. Xuất VAT trong ngày.
 • Dịch vụ tận tâm, bảo hành liên tục 12 tháng. Cam kết sản phẩm như hình ảnh trên website.
 • Nhận đặt hàng theo yêu cầu, cung cấp số lượng lớn. Chiết khấu % với đơn hàng lớn.

Địa chỉ mua ghế văn phòng tốt ở Hà Nội?

Việt Ba Furniture tự tin có đầy đủ các mẫu mã, chất liệu cũng như màu sắc sản phẩm ghế văn phòng đa dạng cung cấp tới tay khách hàng với chất lượng tốt, giá thành hợp lý. Quý khách có thể trực tiếp tham khảo các mặt hàng của chúng tôi ngay tại Showroom. Địa chỉ: số 165 Nguyễn Văn Giáp (Đường K2 Cũ) Nam Từ Liêm, Hà Nội hoặc gọi hotline. Rất hân hạnh được phục vụ!

Địa chỉ mua ghế văn phòng tốt ở Hà Nội?

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết của Nội Thất Việt Ba. Bài viết trên đã cung cấp chi tiết các loại sản phẩm ghế văn phòng thịnh hành nhất hiện nay. Bạn có thể xem thêm những mẫu ghế văn phòng tại website. Liên hệ hotline để được hỗ trợ tư vấn miễn phí nhé.

Một số tùy chọn tìm kiếm liên quan đến mẫu ghế văn phòng giá rẻ:

 • ghế văn phòng
 • ghe van phong
 • ghế làm việc
 • ghế văn phòng giá rẻ
 • ghe van phong gia re
 • ghế lưới văn phòng
 • ghế văn phòng cao cấp
 • ghe van phong cao cap
 • mua ghế văn phòng
 • mua ghe van phong
 • bán ghế
 • ghế lứoi
 • ghế ngồi văn phòng
 • ghế tựa văn phòng
 • ghế làm việc tại nhà
 • ghê ngồi văn phòng
 • ghế máy tinh
 • ghế monas b
 • ghế ngồi làm việc
 • ghế ngã lưng
 • ghế văn phòng ngả lưng
 • ghế chống đau lưng
 • ghế bàn làm việc
 • bo ban ghe lam viec
 • ghế tựa lưng văn phòng
 • giá ghế văn phòng
 • ghế làm việc văn phòng
 • ghế da văn phòng
 • ghe nhan vien
 • ghe lam viec van phong
 • ghế văn phòng ergonomic
 • ghế văn phòng lưới
 • ghế làm việc chống đau lưng
 • bo ban ghe van phong
 • ghế vi tính
 • ghế văn phòng đẹp
 • ghế ngả
 • ghe van phong dep
 • ghế vi tinh
 • ghế công sở
 • ghế văn phòng có tựa đầu
 • ghế gaming lưới
 • ghế ngồi văn phòng chống đau lưng
 • mẫu ghế văn phòng
 • ghế văn phòng chống đau lưng
 • ghế ngồi chống đau lưng
 • các loại ghế văn phòng
 • ghế làm việc giá rẻ
 • ghe lam viec gia re
 • mua bàn ghế văn phòng
 • ghế okamura
 • các mẫu ghế văn phòng
 • ghế văn phòng tựa đầu
 • ghế văn phòng nhập khẩu
 • ghế ngồi làm việc thoải mái
 • ghế lễ tân
 • ghế làm việc cao cấp
 • ghế ngồi làm việc chống đau lưng
 • ghế aeron
 • ghế văn phòng màu trắng
 • ghế ngả lưng văn phòng
 • ghe lam viec cao cap
 • ghế dựa van phong
 • ghe dua van phong
 • ghế bàn máy tính
 • ghế văn phòng nhỏ gọn
 • bán ghế văn phòng
 • ghế văn phòng màu hồng
 • ghế day thun
 • ghế steelcase
 • ghế ngồi làm việc máy tính
 • ghế merryfair
 • ghế ngồi bàn làm việc
 • ghế lưới văn phòng giá rẻ
 • ghế nhân viên văn phòng
 • giá bàn ghế văn phòng
 • ghế ergonomic t21
 • ghế văn phòng trắng
 • ghế chân inox
 • ghế văn phòng rẻ
 • ghe ecomic b
 • ghe nhan vien van phong
 • ghe van phong re
 • gia ban ghe van phong
 • ghế hbada butterfly
 • ghe ngoi van phong
 • ghế bàn làm việc tại nhà
 • ghế văn phòng the city
 • ghế tựa làm việc
 • ghế ngồi giá rẻ
 • mua ghế làm việc
 • ghe ngoi lam viec
 • ghế văn phòng tốt
 • cửa hàng bàn ghế văn phòng
 • ghế rainbow
 • mẫu bàn ghế văn phòng hiện đại
 • ghế ergonomic nova
 • ghế quầy lễ tân
 • ghế massage văn phòng
 • ghế văn phòng da
 • ghế ivino
 • ghế tiếp khách văn phòng
 • các loại ghế ngồi làm việc
 • mua ghe lam viec
 • ghế lưới ergonomic
 • ghế massage văn phòng cao cấp
 • ghế lưới văn phòng ngả lưng
 • mua bàn văn phòng
 • ghế da văn phòng cao cấp
 • ghế thư giãn văn phòng
 • ghế làm việc ikea
 • ghế lưới ngả lưng
 • ghế làm việc ngả lưng
 • ghế xanh văn phòng
 • ghế văn phòng lưng cao
 • ghế inox văn phòng
 • ghế bàn vi tính
 • cửa hàng ghế văn phòng
 • ghế da làm việc
 • ghế văn phòng thông minh
 • ghế làm việc đẹp
 • ghế nỉ văn phòng
 • ghế họp văn phòng
 • ghế làm việc thư giãn
 • ghế văn phòng hiện đại
 • ghế ergoto
 • ghế làm việc hiện đại
 • ghế văn phòng massage
 • ghế làm việc tại nhà giá rẻ
 • ghế văn phòng màu xanh
 • mẫu bàn ghế văn phòng
 • ghế ngả 180 độ
 • ghế ergonomic giá rẻ
 • ghế văn phòng dưới 1 triệu
 • ghế phong hop
 • bán bàn ghế văn phòng
 • mẫu ghế văn phòng đẹp
 • ghế văn phòng tinhte
 • ghế văn phòng massage rung
 • siêu thị ghế văn phòng
 • ghế văn phòng monas b
 • monas b ghế
 • ghế ngồi làm việc tại nhà giá rẻ
 • ghế lưới văn phòng cao cấp
 • nên mua ghế gaming hay ghế văn phòng
 • ghế văn phòng cao cấp nhập khẩu
 • ghế da văn phòng giá rẻ
 • ghế văn phòng ngả lưng duỗi chân
 • ghế tựa cao
 • ghế văn phòng cao cấp ergonomic
 • ghế văn phòng 2022
 • ghế văn phòng ikea
 • ghế ngồi quầy lễ tân
 • giá ghế ngồi văn phòng
 • ghế ngồi bàn vi tính
 • chân ghế văn phòng
 • mua bàn ghế làm việc
 • ghế ngồi làm việc văn phòng
 • tay ghế văn phòng
 • ghế ngả văn phòng
 • ghế manager
 • ghế tựa văn phòng giá rẻ
 • ghế làm việc có massage
 • ghế văn phòng tay gập
 • ghế tựa da
 • ghế chống gù lưng văn phòng
 • ghế tựa đầu văn phòng
 • ghế văn phòng lưng lưới
 • ghế ngồi cao cấp
 • ghế dựa cao cấp
 • ghế ngồi bàn
 • ghế làm việc thông minh
 • mẫu ghế ngồi làm việc
 • ghế phòng làm việc
 • ghe chong dau lung
 • ghế bàn làm việc đẹp
 • ghế văn phòng thư giãn
 • ghế văn phòng không tay
 • ghế lưới có tựa đầu
 • ghế văn phòng inox
 • ghế văn phòng màu đỏ
 • ghế văn phòng gaming
 • ghế làm việc màu trắng
 • mua ban ghe lam viec
 • ghế làm việc nhỏ gọn
 • ghế ngồi làm việc tại nhà chống đau lưng
 • ghế lưới giá rẻ
 • quầy bar văn phòng
 • bán ghế văn phòng giá rẻ
 • sieu thi ghe van phong
 • ghế nhân viên giá rẻ
 • ghế ngồi văn phòng giá rẻ
 • ghế emolis
 • ghế tựa lưng văn phòng giá rẻ
 • ghevanphong
 • ghế văn phòng lưới lưng cao
 • ghe ngu van phong
 • ghế tựa cao cấp
 • ghế êm văn phòng
 • ghế văn phòng xịn
 • ghế tựa lưng làm việc
 • ghế tựa chống đau lưng
 • ghế văn phòng có ngả lưng
 • ghế văn phòng full lưới
 • ghế văn phòng rainbow
 • nội thất ghế văn phòng
 • ghế văn phòng dạng lưới
 • ghế công nhân
 • ghế văn phòng cao
 • ghế melio
 • ghế văn phòng làm việc
 • ghế gaming hay ghế văn phòng
 • ghế có tựa
 • ghế văn phòng chân inox
 • báo giá ghế văn phòng
 • ghế văn phòng êm
 • ghế văn phòng màu cam
 • ghế sắt văn phòng
 • ghế làm việc màu hồng
 • ghế làm việc da
 • ghế văn phòng chơi game
 • ghế văn phòng 4 chân
 • ghế văn phòng hay ghế gaming
 • ghế văn phòng xanh
 • ghế văn phòng chân cố định
 • ghế văn phòng dưới 2 triệu
 • ghế làm việc ở nhà
 • ghế văn phòng tốt cho cột sống
 • ghe vp gia re
 • ghe nga lung
 • mua ghế chống đau lưng
 • ghế văn phòng thoải mái
 • ghế văn phòng vừa ngồi vừa nằm
 • nên mua ghế văn phòng loại nào
 • ghế dvary
 • ghế làm việc ergonomic
 • ghế văn phòng benithem
 • mua ghế ergonomic
 • ghế văn phòng gần đây
 • ghế benel
 • ghế chống đau lưng cho dân văn phòng
 • ghe da van phong
 • ghế tựa máy tính
 • ghế văn phòng điều chỉnh độ cao
 • báo giá bàn ghế văn phòng
 • mẫu bàn ghế làm việc văn phòng
 • mẫu ghế làm việc đẹp
 • ghế fami
 • mua ghế ngồi làm việc
 • ghế làm việc thoải mái
 • ghế lưới làm việc
 • ghế văn phòng chống gù
 • mẫu ghế văn phòng hiện đại
 • ghế ngồi công sở
 • ghế văn phòng giá
 • ghế ngả lưng cao cấp
 • ghế làm việc massage
 • ghế ngồi máy vi tính
 • ghế tựa lưới văn phòng
 • ghế làm việc lưới
 • ghế văn phòng tựa lưng
 • ghế làm việc máy tính
 • ghế không tay
 • ghế da ngả lưng
 • ghế tựa lưng lưới
 • mẫu ghế làm việc
 • ghế công ty
 • ghế vp giá rẻ
 • ghế cố định
 • ghế văn phòng nhỏ
 • ghế da ngồi làm việc
 • ghế văn phòng cố định
 • ghế butterfly 2.0
 • ghế văn phòng đơn giản
 • ghế làm việc văn phòng giá rẻ
 • ghe fami
 • mau ghe van phong
 • ghế ngồi làm việc tốt nhất
 • ghế văn phòng okamura
 • ghế văn phòng có chức năng massage
 • ghế văn phòng da thật
 • ghế nhân viên văn phòng giá rẻ
 • mẫu bàn ghế văn phòng đẹp
 • ghế ngồi làm việc không đau lưng
 • ghế văn phòng chống mỏi lưng
 • ghe tua van phong
 • ghế văn phòng cho người đau lưng
 • mua ghế văn phòng giá rẻ
 • ghế ngả lưng giá rẻ
 • ghế ngồi làm việc cao cấp
 • ghế làm việc nhập khẩu
 • ghế lưới văn phòng nhập khẩu
 • giá ghế làm việc
 • ghế ngồi nhân viên
 • ghế gaming tâm house
 • ghế gaming văn phòng
 • mua ghế ngồi văn phòng
 • ghế văn phòng nào tốt
 • ghe ban lam viec
 • ghế và bàn làm việc
 • ghế văn phòng nhân viên
 • ghế văn phòng không đau lưng
 • tựa lưng cho ghế văn phòng
 • ghế văn phòng giá sỉ
 • ghế văn phòng có massage
 • ghế gaming và ghế văn phòng
 • ghế ngồi họp văn phòng
 • sản xuất ghế văn phòng
 • ghế cao văn phòng
 • ghế làm việc đơn giản
 • ghế ngồi làm việc giá rẻ
 • ghế ngồi lưới
 • ghế chân chữ u
 • ghế đẹp văn phòng
 • ghế cho bàn làm việc
 • ghế nội thất văn phòng
 • ghế văn phòng fami
 • mẫu bàn ghế làm việc
 • ghế làm việc nhân viên
 • ghế văn phòng chân sắt
 • ghế máy vi tính
 • ghế văn phòng màu xanh lá cây
 • mua ghe van phong gia re
 • gia ghe lam viec
 • địa chỉ bàn ghế văn phòng
 • ghe ngoi ban lam viec
 • ghe ngoi lam viec cao cap
 • ghế văn phòng bao nhiều tiện
 • ghe van phong chong dau lung
 • ghe van phong nga lung
 • ghế văn phòng hãng nào tốt
 • ghế ngồi cho dân văn phòng
 • mua tựa lưng ghế văn phòng
 • ghế lưới nhập khẩu
 • ghế gaming dạng lưới
 • ghế văn phòng ngả lưng giá rẻ
 • ghế văn phòng manager
 • ghe ngoi chong dau lung
 • ghế văn phòng ngồi êm
 • noi that van phong cao cap
 • ghế ngồi văn phòng thoải mái
 • ghe van phong nhap khau
 • bán ghế làm việc
 • chuyên ghế văn phòng
 • ghế chống mỏi lưng khi làm việc
 • mua ghế máy tính
 • các mẫu bàn ghế văn phòng
 • công ty sản xuất ghế văn phòng
 • ghe tua lung van phong
 • ghế làm việc lãnh đạo
 • thi công bàn ghế văn phòng
 • ghế văn phòng ngồi lâu
 • mua ghe ngoi lam viec
 • giá ghế tựa văn phòng
 • ghế ngôi văn phòng
 • ghế văn phòng giá tốt
 • mua ghế giá rẻ
 • ghế tựa bàn làm việc
 • mua ghế làm việc văn phòng
 • bo ban ghe tiep khach
 • ghế lưới văn phòng lưng cao
 • đóng bàn ghế văn phòng
 • ghế văn phòng giảm giá
 • ghe ngoi lam viec thoai mai
 • báo giá bàn ghế phòng họp
 • ghế ngồi cho người đau lưng
 • ghế bàn máy vi tính
 • ghế văn phòng gamma
 • chuyên bàn ghế văn phòng
 • ghế phòng họp nhập khẩu
 • cửa hàng bán bàn ghế văn phòng
 • địa chỉ bán ghế văn phòng
 • ghe ngoi van phong gia re
 • giá ghế ngồi làm việc
 • ghế văn phòng sale
 • gia ghe ngoi van phong
 • ghế văn phòng bằng lưới
 • mua bàn ghế văn phòng giá rẻ
 • ghe hop van phong
 • ghế dựa ngồi máy tính
 • ghế ngồi máy tính bàn
 • ghe ban hop
 • ghế văn phòng tốt cho lưng
 • ghe van phong lung cao
 • mau ban ghe van phong dep
 • của hàng bàn ghế văn phòng
 • ghe phong hop gia re

Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Hoà Bình, Lai Châu, Sơn La, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắc Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Thành phố Cần Thơ.